KJ Projects

Unlimited Abilities

Over K-J Projects

In het levenis het de kunst te genieten van de dingen die je wel kan doen. Kees-Jan van der Klooster

Sport

1
1

artikel-bosk-dec2015Fit for the future project in volle gang.

Het project Fit for the Future! heeft als doel het bevorderen van (blijvende) deelname aan fysieke activiteiten door kinderen met een lichamelijke beperking, kinderfysiotherapeuten hiervoor `tools’ aan te reiken in de vorm van meetinstrumenten en interventiemogelijkheden, en het ontwikkelen van een instrument om de huidige kennis en ervaring op dit gebied snel bereikbaar te maken, in de vorm van een (digitaal) Kennis Transfer Systeem (KTS).

Dit schooljaar is K-J Projects gestart met rolstoelvaardigheidstrainingen op 5 Mytylscholen door het hele land. Fit for the future onderzoekt de effecten van deze trainingen.
Inmiddels is tijdens de onderzoeken in de pilot fase al gebleken dat de effecten zeer positief zijn. We kijken dan ook uit naar de resultaten van het officiële onderzoek die eind 2016 verwacht worden.

Een eerste publicatie vond plaats in BOSK magazine nav van het onderzoek dat Meran Gaasbeek heeft gedaan tijdens de trainingen die K-J Projects geeft ism BOSK.

""

""

‘De mooie dingen haal je uit je hoofd’

In 2014 maakte Remie Openeer een 50 minuten durende documentaire over Kees-Jan. In deze docu wordt Kees-Jan gevolgd op zijn weg naar de Paralympische spelen in Sochi en wordt aandacht besteed aan het werk dat hij met K-J Projects verricht.

De volledige documentaire is te bekijken via deze link : ‘De Mooie dingen haal je uit je hoofd’