Over K-J Projects

Op 1 maart 2008 werd K-J Projects Unlimited Abilities opgericht door Kees-Jan van der Klooster die er zijn missie van gemaakt heeft om het veelal bestaande beeld van mensen met een beperking te veranderen. K-J Projects Unlimited Abilities is een onderneming die zich met een frisse en positieve visie inzet voor een betere beeldvorming van mensen met een handicap in onze maatschappij.

Missie
K-J Projects streeft ernaar dat het vanzelfsprekend wordt dat mensen met een (fysieke) beperking deelnemen aan de maatschappij. Dit doen we door mensen met een beperking handvatten te bieden en hen te coachen in hun weg naar een zelfstandiger leven. Daarnaast geven wij de maatschappij inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van mensen met een beperking door middel van voorlichting, workshops en presentaties.

Visie
Naar ons idee is er nog veel onwetendheid in de maatschappij over leven met een handicap. Het gevolg is dat er veelal een laag verwachtingspatroon is van de mogelijkheden die iemand heeft op zowel fysiek als mentaal vlak. Wij zien als direct gevolg hiervan een overwaardering ontstaan die het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van mensen kan aantasten.
Tevens moeten we onderkennen dat er ook in fysieke zin in het dagelijks leven vaak nog geen rekening gehouden wordt met mensen met een beperking. Dit manifesteert zich met name in de horeca en de vrijetijdssector, maar ook op de arbeidsmarkt heerst die onwetendheid. Dit maakt dat het deelnemen aan sociale activiteiten en het vinden van een baan voor veel mensen met een handicap beperkt wordt. Lees meer

Filosofie
Ruim 12% van de mensen heeft een fysieke of geestelijke beperking. Een aanzienlijk deel van de maatschappij dat recht heeft om te mogen deelnemen aan onze maatschappij. In de moderne tijd waarin we vandaag de dag leven bieden technologische ontwikkelingen mogelijkheden te over om mensen met een beperking midden in het leven te laten staan en een waardevol leven te lijden met behoud van eigenwaarde. Naast dat het in onze visie vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt wenselijk is dat er een inclusie beleid gevoerd wordt levert iemand die meedoet ook nog eens meer op voor zichzelf en de maatschappij dan iemand die langs de zijlijn staat. Lees meer